Flytte sammen? Da bør dere gjøre dette først
Gi din stemme

Først møttes dere, kanskje helt tilfeldig. Over tid utviklet følelsene seg og plutselig står dere der og skal flytte sammen. Midt i forelskelsen virker det kanskje ikke nødvendig å skrive noen samboerkontrakt. Kanskje har dere ikke en gang diskutert det oppi alle følelsene – dere skal jo holde sammen for evig? Dessverre er det ikke alltid slik, og uten en samboerkontrakt kan det fort føre med seg store økonomiske feller.

Arv

Med årene har det blitt mer og mer likhet mellom det å være gift og det å være samboere. En ting har ikke forandret seg og det er lovverket på dette med arv. Dersom dere har eller skal få felles barn så har du rett til arv og utskiftet bo. Likevel kan du ikke arve mer enn fire ganger G (folketrygdens grunnbeløp). Dette beløpet ligger på 96 883 kr per 1. mai 2018. Dersom det ikke er felles barn i bildet må dette skrives ned i et testament for å ha rett til å arve.

Midt i forelskelsesfasen er det lite gøy å diskutere døden, men det vil få følger om det er et punkt man unngår. Når man skal flytte sammen er det viktig å ha kontrakter og det økonomiske skal være på plass.

Slik skriver du samboerkontrakt

Ved nyetablering vil en standardisert samboerkontrakt og de rådene som hører til være nok. Der forholdet mer komplisert hva det gjelder det økonomiske, slik som mine-dine og våre barn, kan det være en god ide å kontakte en advokat med tanke på fordeling av arv.

De formelle krav

En samboerkontrakt eller en samboeravtale bør alltid inngås skriftlig – selv om det ikke er noen formelle krav til oppsett. Vitner (eller en advokat som tredjepart) om kontrakter er også lurt, selv om ei heller dette er det krav om. Kontrakten skal ikke tinglyses, men oppbevares på et trygt sted – gjerne i to eksemplarer fordelt på to separerte steder (en til her samboer).